Geologija, rudarstvo, metalurgija

Čitanje topografskih karata Autor: DOBNIKAR MIRJ...

Čitanje topografskih karata Autor: DOBNIKAR MIRJ...

440.00 RSD Ex Tax: 440.00 RSD

..

Dobijanje i prerada metala Autori: ŽIVKOVIĆ ŽI...

Dobijanje i prerada metala Autori: ŽIVKOVIĆ ŽI...

440.00 RSD Ex Tax: 440.00 RSD

..

Fizička metalurgija Autor: PETROVIĆ MILADIN KB...

Fizička metalurgija Autor: PETROVIĆ MILADIN KB...

440.00 RSD Ex Tax: 440.00 RSD

..

Geotehnička istraživanja Autor: CVETKOVIĆ DRAG...

Geotehnička istraživanja Autor: CVETKOVIĆ DRAG...

440.00 RSD Ex Tax: 440.00 RSD

..

Metode otkopavanja Autor: MILIĆEVIĆ ŽIVORAD K...

Metode otkopavanja Autor: MILIĆEVIĆ ŽIVORAD K...

440.00 RSD Ex Tax: 440.00 RSD

..

Minerologija

Minerologija

830.00 RSD Ex Tax: 830.00 RSD

..

Opsta i neorganska hemija, hemija i nemetali, svi ...
Opšti rudarski radovi - Izrada jamskih prostorija...
Osnove geologije - za prvi razred srednje škole A...
Osnovi hidrologije Autor: CVETKOVIĆ DRAGAN KB b...

Osnovi hidrologije Autor: CVETKOVIĆ DRAGAN KB b...

440.00 RSD Ex Tax: 440.00 RSD

..

Osnovi mašinstva i elektrotehnike Autori: ĐURĐE...
Osnovi metalurgije, Nikola Pacovic i drugi

Osnovi metalurgije, Nikola Pacovic i drugi

440.00 RSD Ex Tax: 440.00 RSD

..

Plastična prerada metala sa praktikumom Autori: M...
Poznavanje materijala

Poznavanje materijala

605.00 RSD Ex Tax: 605.00 RSD

..

PRAKTIKUM IZ OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE

PRAKTIKUM IZ OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE

1,001.00 RSD Ex Tax: 1,001.00 RSD

..

Praktikum iz termičke obrade metala Autor: IVANOV...
Praktikum za vežbe iz fizičke metalurgije Autor:...
Priprema mineralnih sirovina, Nedeljko Magdalinovi...
Rudarske mašine i uređaji u površinskoj eksploa...
Tehnička mehanika Autori: DRAPIĆ SPASOJE , 	MA...

Tehnička mehanika Autori: DRAPIĆ SPASOJE , MA...

960.00 RSD Ex Tax: 960.00 RSD

..

TEHNIČKO CRTANjE SA MAŠINSKIM ELEMENTIMA - za pr...
Tehnicko crtanje sa nacrtnom geometrijom i kompjut...
Tehnologija rada sa priručnikom za praktičnu nas...
Termička obrada metala Autor: IVANOVIĆ IVAN KB...

Termička obrada metala Autor: IVANOVIĆ IVAN KB...

440.00 RSD Ex Tax: 440.00 RSD

..

Zaštita radne i životne sredine Autor: MILjKOVI...

Zaštita radne i životne sredine Autor: MILjKOVI...

440.00 RSD Ex Tax: 440.00 RSD

..

Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije sa rešenim ...
Prikazuje 1 do 26 od 26 (1 Strana)